Jakość powietrza. Jaka jest jakość powietrza w Polsce? Mapa smogu

Czy w Polsce jest smog? Jaka jest jakość powietrza w naszym kraju?

Monitoring powietrza atmosferycznego – monitoring, pozwalający uzyskać dane o stężeniach składników powietrza (np. ozon, CO2) – w tym zanieczyszczeń – na określonym obszarze (skala lokalna, regionalna, krajowa, globalna). W przypadku zanieczyszczenia powietrza bierze się pod uwagę wzajemnie uzupełniające się wyniki kontroli emisji (ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery) i imisji.

Na poniższej mapie sprawdzisz, czy jest smog w Polsce. Im ciemniejszy kolor, tym gorsza jakość powietrza w Twojej okolicy.

Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2021 r. dobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 nie powinny przekraczać 45 μg/m sześcienny.

Chcesz sprawdzić gdzie pada śnieg? Sprawdź radar opadów śniegu.

Mapa pochodzi z serwisu Airly.com
© 2022 INCUS Group